Przejdź do ...

Architektura

OFERTA


 • OBSŁUGA INWESTYCJI
  -tyczenie obiektów liniowych i kubaturowych
  -obsługa prac budowlano - montażowych 
  -inwentaryzacje geodezyjne pod inwestycje

 

 • DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NIERUCHOMO�CIAMI
  -badania stanów prawnych
  -wznowienie granic 
  -rozgraniczanie nieruchomości 
  -podział nieruchomości

  -wykonanie równoważników